فراخوان برای بسیج عمومی در برابر قانون پناهندگی / مهاجرت

انجمن بَم همه افراد چه با مدرک اقامت چه بدون مدرک اقامت، گروه ها، انجمن ها، اتحادیه ها و احزاب سیاسی را فرا می‌خواند برای متحد شدن در برابر قانون پناهندگی / مهاجرت. هم اکنون و هم‌اینجا زمان برای اقدام است، برای مبارزه با این لایحه. در اینجا چند نمونه ازخطرناک‌ترین موارد در این لایحه را نام می‌بریم: ماده ۵ این قانون آینده، مهلت ارائه درخواست پناهندگی در پروسه‌ی نرمال را از ۱۲۰ روز به ۹۰ روز کاهش می دهد، به اداره‌ای افپرا ( اداره ی فرانوسی حفاظت از پناهندگان و بی وطنان) اجازه می‌دهد که هر زبانی را که مایل است برای دریافت درخواست پناهندگی تحمیل کند و از آن بدتر به هر طریقی که مایل است پناهجویان را احضار کند (تلفنی، پست الکترونیکی، پیامک) . ماده ۸، با منتفی کردن تعلیق حکم در حین بررسی درخواست تجدید نظر مقابل دادگاه ملی حقوق پناهندگی برای شهروندان کشورهای امن، پناهجویان این کشورها، علی‌الخصوص پناهجویان متعلق به اقلیت‌های جنسی را به خطر می‌اندازد. در حقیقت این پناهجویان به کشورهایی اخراج خواهند شد که سیاست‌های سرکوب‌گرانه برای اقلیت‌های جنسی، از جمله زندان ، شکنجه و اعدام دارند. ماده ۶، با کاهش دوره درخواست تجدید نظر از۱ ماه به ۱۵ روز، به طور قابل توجهی دسترسی به حقوق پناهجویان را محدود می کند. ماده ۱۹ در مورد بازداشت اداری پیشنهاد می دهد حداکثر مدت محکومیت در یک بازداشتگاه اداری از ۴۵ روزبه ۱۳۵ روز افزایش یابد. ماده ۱۹ در نظر دارد که مدت بازداشت اداری ۱۶ ساعته افزایش دهد با اضافه کردن بازداشت پلیس ۲۴ ساعته. این ماده علاوه بر تعدید مشکلات برای پناهجویان بیمار که نیاز به درمان دارند، آن‌ها را شامل پرونده‌ی جزایی نیز می‌کند. از آنجا که ما سیستم یوروداک، فرانتکس و دوبلین را رد می کنیم از آنجا که ما خشونت روزانه علیه مهاجران در کاله، پاریس و در جنوب فرانسه را محکوم میکنیم از آنجا که ما در رقابت گذاشتین پناهجویان و افراد بدون مدرک اقامت را رد میکنیم از آنجا که ما نمیپذیریم که شاهدان منفعل یک سیاست دولتی باشیم که به آزادی مهاجران آسیب می رساند از آنجا که ما نمیپذیریم حرکات سیاسی را که در راستای تضعیف نیروها با تعدید مبارزه‌ها هستند از آنجا که ما قوی‌تر هستیم در همبستگی و خواسته های مشترکمان. برای ما که همبستگی یک کلمه بیهوده نیست، بلکه یک اصل است. ما در روز ۱۵ آوریل، روز قبل از تصویب متن به مجلس ملی، شما را به یک تظاهرات بزرگ دعوت می کنیم از مجلس ملی به مجلس سنا. تنها اراده‌ی جمعی ماست دولت را به عقب می اندازد. اگر میخواهید فراخوان را امضا کنید، میتوانید به آدرس ای‌میل یا در صفحه فیس بوک ما پیام بفرستید baam.asso@gmail.com اگر می خواهید در منطقه و شهرهای خود بسیج کنید، امکان هماهنگی با ما وجود دارد. تماس با نشریه ها و مطبوعات جولیان: 0658810321 هلوئیز : 0626192090