فراخوان برای بسیج عمومی در برابر قانون پناهندگی / مهاجرت پس از تصویب در مجلس ملی به تاریخ ۲۲ آوریل، متن قانون« پناهندگی و مهاجرت» در ۱۹ ژوئن در مجلس سنا به بحث قرار خواهد گرفت اکنون باید بیش از هر زمان دیگری همگی باید بسیج باشیم. در حقیقت ، از بدو تدوین متن، کمیته ی قوانین مجلس سنا، متنی کیفری و سختگیرانه تر برای حقوق مهاجران ساخته است. برخی از نمونه های اصلاحیه : – معرفی سهمیه ی ورودی سالانه به خاک فرانسه با در نظر گرفتن شاخص های سنجش مربوط به نرخ « جریان مهاجرت» و «برگرداندن به کشور» – اطلاع رسانی سیستماتیک به سازمان های امنیت اجتماعی در مورد افراد شامل برگرداندن به کشور « به هدف مبارزه با تقلب» – مخالفت با گسترش «الحاق به خانواده» برای برادران و خواهران مهاجران زیر سن و خردسال. – هرگونه جواب منفی به درخواست پناهندگی منجر به ترک خاک اجباری از فرانسه خواهد بود OQTF – کاهش دوره ی خروج داوطلبانه از ۳۰ روز به ۷ روز برای افراد شامل ترک خاک اجباری و افزایش مدت ممنوعیت ورود مجدد از سه سال به پنج سال -ایجاد یک پرونده ی بیومتریک ملی برای خردسالان ایزوله ی خارجی به محض سنجش و ارزیابی آنان در منطقه از آنجا که ما سیستم FRONTEX، EURODAC و دوبلین را رد می کنیم از آنجا که ما خشونت روزانه در برابر مهاجران در کاله، پاریس و در جنوب فرانسه رد می کنیم. از آنجا که ما در رقابت گذاشتین پناهجویان و افراد بدون مدرک اقامت را رد میکنیم از آنجا که ما نمیپذیریم که شاهدان منفعل یک سیاست دولتی باشیم که به آزادی مهاجران آسیب می رساند از آنجا که ما نمیپذیریم حرکات سیاسی را که در راستای تضعیف نیروها با تعدید مبارزه‌ها هستند از آنجا که ما قوی‌تر هستیم در همبستگی و خواسته های مشترکمان شما را به یک تظاهرات بزرگ دعوت می کنیم در تاریخ ۱۶ ژوئیه ساعت چهار عصر، روز قبل از تصویب قانون در مجلس سنا، از میدان رپابلیک به سمت مقر حزب République en Marche تنها اراده‌ی جمعی ماست که میتواند دولت به عقب براند گر میخواهید فراخوان را امضا کنید، میتوانید به آدرس ای‌میل یا در صفحه فیس بوک ما پیام بفرستید baam.asso@gmail.com اگر می خواهید در منطقه و شهرهای خود بسیج کنید، امکان هماهنگی با ما وجود دارد